top of page

Gói & Giá cả

 • Silver Membership

  30€
   
  Accès aux cours collectifs pendant 1 mois
  Hiệu lực trong 1 tháng
  • Vinyasa - Le yoga dynamique qui tonifie
 • Giá trị tốt nhất

  Gold Membership

  25€
  Mỗi 1 tháng
  Accès aux cours collectifs pendant 6 mois
  Hiệu lực trong 6 tháng
  • Vinyasa - Le yoga dynamique qui tonifie
bottom of page